05.27.06

Delovanje venture capital skladov – trajanje investicije

Posted in Uncategorized at 1:33 pm by private-equity

Venture capital skladi so investirani v podjetju za daljše obdobje, ki tipično traja med 3 in 7 let.

05.24.06

Delovanje venture capital skladov – exit

Posted in Uncategorized at 9:13 pm by private-equity

Venture capital sklad realizira svoje dobičke z izstopom iz podjetja, ki se izvede bodisi preko uvrstitve podjetja na borzo ali prodaje podjetja strateškemu vlagatelju.

05.23.06

Delovanje venture capital skladov – oblike investicij

Posted in Uncategorized at 8:25 am by private-equity

Venture capital sklad investira v podjetje bodisi v obliki nakupa navadnih delnic, prednostnih delnic ali kombinacije delnic in konvertibilnih instrumentov.

05.21.06

Delovanje venture capital skladov – delitev dobička

Posted in Uncategorized at 7:37 am by private-equity

Delitev dobička skladov sledi modelu 2/20 oziroma natančneje povedano, venture capital sklad prejme letno 2% vpoklicanega kapitala in 20% neto dobička sklada.

Delovanje venture capital skladov – osnovna oblika

Posted in Uncategorized at 12:05 am by private-equity

Večina venture capital skladov ima fiksno obdobje delovanja, tipično 10 let. Vlagatelj v sklad se obveže za določen sklad, ki ga lahko sklad potem »vpokliče« čez obdobje delovanja sklada.

05.19.06

Opisi posameznih vrst naložb – venture capital

Posted in Uncategorized at 7:20 pm by private-equity

Venture capital je investicija v podjetja z novim (tehnološkimi) in visoko pričakovano rastjo poslovanja. Zaradi visokega tveganja asociiranega z njihovim poslovanjem se želijo tovrstna podjetja financirati izključno z lastniškim kapitalom oziroma se ne želijo izpostavljati kreditnemu tveganju skozi zadolževanje. Venture capital predstavlja en način za uresničitev tega cilja.

05.16.06

Vrste private equity investicij

Posted in Uncategorized at 10:32 pm by private-equity

1. Venture capital

2. Private equity – leveraged buyouts

3. Klasični private equity

4. Mezzanine financiranje

05.15.06

Prednosti private equity za podjetje

Posted in Uncategorized at 10:53 pm by private-equity

Izboljša se bilanca stanja oziroma zniža kreditno tveganje podjetja.

Posledica private equity transakcije je v veliko primerih izboljšanje managiranja podjetja in večja transparentnost poslovanja.

Private equity – definicija

Posted in Uncategorized at 10:50 pm by private-equity

S private equity označujemo investicije, ko nekdo pridobi lastniški kapital v podjetju mimo borze.