05.15.06

Prednosti private equity za podjetje

Posted in Uncategorized at 10:53 pm by private-equity

Izboljša se bilanca stanja oziroma zniža kreditno tveganje podjetja. 

Posledica private equity transakcije je v veliko primerih izboljšanje managiranja podjetja in večja transparentnost poslovanja.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.