05.19.06

Opisi posameznih vrst naložb - venture capital

Posted in Uncategorized at 7:20 pm by private-equity

Venture capital je investicija v podjetja z novim (tehnološkimi) in visoko pričakovano rastjo poslovanja. Zaradi visokega tveganja asociiranega z njihovim poslovanjem se želijo tovrstna podjetja financirati izključno z lastniškim kapitalom oziroma se ne želijo izpostavljati kreditnemu tveganju skozi zadolževanje. Venture capital predstavlja en način za uresničitev tega cilja.   

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.