05.21.06

Delovanje venture capital skladov – delitev dobička

Posted in Uncategorized at 7:37 am by private-equity

Delitev dobička skladov sledi modelu 2/20 oziroma natančneje povedano, venture capital sklad prejme letno 2% vpoklicanega kapitala in 20% neto dobička sklada.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.