05.23.06

Delovanje venture capital skladov – oblike investicij

Posted in Uncategorized at 8:25 am by private-equity

Venture capital sklad investira v podjetje bodisi v obliki nakupa navadnih delnic, prednostnih delnic ali kombinacije delnic in konvertibilnih instrumentov.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.