05.24.06

Delovanje venture capital skladov – exit

Posted in Uncategorized at 9:13 pm by private-equity

Venture capital sklad realizira svoje dobičke z izstopom iz podjetja, ki se izvede bodisi preko uvrstitve podjetja na borzo ali prodaje podjetja strateškemu vlagatelju.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.