06.01.06

Delovanje venture capital skladov – diverzifikacija tveganja

Posted in Uncategorized at 9:54 pm by private-equity

Venture capital investicije so običajno visoko tvegane, zato venture capital skladi razpršujejo tveganja po čimveč investicijah.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.