06.03.06

Delovanje venture capital skladov – začetek industrije

Posted in Uncategorized at 4:47 am by private-equity

Kot začetek industrije venture capital sklad je mogoče vzeti podjetje Digital Equipment Corporation, začetna investicija vanjo ob koncu 50. let prejšnjega stoletja je ob IPO deset let kasneje dala približno 100-odstotni letni donos.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.