06.19.06

Private equity – leveraged buyouts – 2

Posted in private equity at 8:42 pm by private-equity

Ker pomemben del financiranja leveraged buyouts predstavljajo dolžniški instrumenti so predmet leveraged buyouts predvsem podjetja, ki imajo stabilne denarne tokove oziroma stabilno poslovanje, posledično gre večinoma za podjetja iz zrelih panog.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.