08.03.06

Motorola kupuje Broadbus

Posted in private equity at 1:40 pm by private-equity

Motorola kupuje Broadbus, podjetje ki prodaja serverje in druge produkte za TOD segment (Television-on-demand), za približno 186 milijonov USD v denarju.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.