08.29.06

Private equity skladi še naprej z velikimi prilivi

Posted in private equity at 7:41 pm by private-equity

Da so private equity skladi očitno še vedno zanimivi za vlagatelje potrjujejo tudi najnovejši podatki

o novih PE skladih. Podjetju Apollo Management je tako nedavno za svoj novi sklad uspelo zbrati 2 milijardi USD.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.