09.03.06

Vodafone še naprej s težavami

Posted in private equity at 6:29 pm by private-equity

Vodafonovi rezultati so še naprej relativno šibki, sicer odprodaja poslovne enote, kjer nima večinskega deleža (npr. na Japonskem), lahko pa prav zaradi svojih težav postane (kljub svoji velikosti) zanimiv za LBO podjetja.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.