11.14.06

Časopisi postali zanimivi za private equity

Posted in private equity at 9:02 pm by private-equity

Segment borznega trga, ki je v zadnjem obdobju postal zanimiv za private equity firme so časopisi. Zanimivi so predvsem zaradi znatnega upada njihovih delnic v zadnjih letih (eden pomembnejših vzrokov za to je med drugim internet) in ker imajo stabilno in relativno dobro predvidljive denarne tokove.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.