06.08.06

Ena največjih kriz industrije venture capital skladov – dotcom crash

Posted in Uncategorized at 10:22 pm by private-equity

Venture capital so bili močno zinvestirani v obdobju internetne manije, padec borznih tečajev, ki je sledil je povzročil hude izgube pri številnih venture capital skladih.

06.03.06

Najbolj znani venture capital skladi

Posted in Uncategorized at 4:49 am by private-equity

Najbolj znani venture capital skladi so:

  • Menlo Ventures
  • Kleiner, Perkins, Caufield and Byers
  • Sequioa Capital
  • Mayfield

Delovanje venture capital skladov – začetek industrije

Posted in Uncategorized at 4:47 am by private-equity

Kot začetek industrije venture capital sklad je mogoče vzeti podjetje Digital Equipment Corporation, začetna investicija vanjo ob koncu 50. let prejšnjega stoletja je ob IPO deset let kasneje dala približno 100-odstotni letni donos.

06.01.06

Delovanje venture capital skladov – diverzifikacija tveganja

Posted in Uncategorized at 9:54 pm by private-equity

Venture capital investicije so običajno visoko tvegane, zato venture capital skladi razpršujejo tveganja po čimveč investicijah.

05.27.06

Delovanje venture capital skladov – trajanje investicije

Posted in Uncategorized at 1:33 pm by private-equity

Venture capital skladi so investirani v podjetju za daljše obdobje, ki tipično traja med 3 in 7 let.

05.24.06

Delovanje venture capital skladov – exit

Posted in Uncategorized at 9:13 pm by private-equity

Venture capital sklad realizira svoje dobičke z izstopom iz podjetja, ki se izvede bodisi preko uvrstitve podjetja na borzo ali prodaje podjetja strateškemu vlagatelju.

05.23.06

Delovanje venture capital skladov – oblike investicij

Posted in Uncategorized at 8:25 am by private-equity

Venture capital sklad investira v podjetje bodisi v obliki nakupa navadnih delnic, prednostnih delnic ali kombinacije delnic in konvertibilnih instrumentov.

05.21.06

Delovanje venture capital skladov – delitev dobička

Posted in Uncategorized at 7:37 am by private-equity

Delitev dobička skladov sledi modelu 2/20 oziroma natančneje povedano, venture capital sklad prejme letno 2% vpoklicanega kapitala in 20% neto dobička sklada.

Delovanje venture capital skladov – osnovna oblika

Posted in Uncategorized at 12:05 am by private-equity

Večina venture capital skladov ima fiksno obdobje delovanja, tipično 10 let. Vlagatelj v sklad se obveže za določen sklad, ki ga lahko sklad potem »vpokliče« čez obdobje delovanja sklada.

05.19.06

Opisi posameznih vrst naložb – venture capital

Posted in Uncategorized at 7:20 pm by private-equity

Venture capital je investicija v podjetja z novim (tehnološkimi) in visoko pričakovano rastjo poslovanja. Zaradi visokega tveganja asociiranega z njihovim poslovanjem se želijo tovrstna podjetja financirati izključno z lastniškim kapitalom oziroma se ne želijo izpostavljati kreditnemu tveganju skozi zadolževanje. Venture capital predstavlja en način za uresničitev tega cilja.

« Previous entries Next Page » Next Page »